Brigády 2014

Během roku jsme pořádali několik brigád se zaměřením na úpravu areálu, nátěry zařízení, úpravu úvaziště a parkoviště, zpracování dřeva po odstranění stromů zasahujících do vysokého napětí.

 

 

 

Brigády 2014

V březnu se konala brigáda - oprava plotu u úvaziště, úklid areálu, prořez větví a následné pálení, úklid klubovny a nářaďovny.
Další brigáda se uskuteční na přelomu května a června. Plán: úprava úvazaziště, dobetování před klubovnou, úprava parkoviště.
Sečení trávy průběžně provádí p. Šťastný a p. Škranc.

 

Brigáda 30.4.2016

Brigáda 30.9.2017